EOFFICE 3.0
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 21
Tuần trước  Từ 20/05/2019 đến 26/05/2019    Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Chưa có lịch.
LỊCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG/BAN
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (20/5)9h00Phòng họp Công ty Họp xét lương hiệu quả tháng 4 năm 2019 Phòng TC-LĐ; Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Ban Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trong Công ty.  
Thứ 4 (22/5)9h00Phòng họp Công ty Họp xem xét các nội dung liên quan đến công tác xây dựng nhà điều hành tại đường Hùng Vương Phòng Dự án; Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Mời các Phó TGĐ; Trưởng các phòng: P2; P4; P6 và các cán bộ có liên quan  
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình Trạng
Chưa có lịch.

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
Chưa có lịch.

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.