EOFFICE 3.0
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 37
Tuần trước  Từ 10/09/2018 đến 16/09/2018    Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Chưa có lịch.
LỊCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG/BAN
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (10/9)8h30Phòng họp Công ty Họp trực tuyến với Tổng công ty Phát điện 2: Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 9 năm 2018 Phòng KH-VT, Văn phòng TGĐ EVNGENCO2 CT.HĐQT, Ban TGĐ, Trưởng BKS, KTT và Trưởng các đơn vị trong Công ty Hoãn
Thứ 3 (11/9)8h00Phòng họp Công ty Họp triển khai công tác lập kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty Phòng KH-VT, Văn phòng Tổng Giám đốc Công tyBan TGĐ, KTT và Trưởng các đơn vị trong Công ty  
14h00Phòng họp Công ty Họp Đảng ủy Công ty P3 Bí thư Đảng ủyCác Đảng ủy viên  
Thứ 6 (14/9)8h00Phòng họp Công ty Làm việc với Đoàn công tác EVNGENCO2 về việc kiểm tra công tác SCL năm 2018 Phòng Kỹ thuật, Văn phòng Ông Trần Lý - TGĐ Công tyBan TGĐ, Trưởng các đơn vị: P4, PXVH, TT DV-KT  
8h30Phòng họp Công ty Họp với các chủ hồ chứa trên khu vực sông Ba về việc bổ sung, sửa đổi, thống nhất Quy chế phối hợp vận hành giữa các hồ Phòng Kỹ thuật, Văn phòng Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Công tyBan TGĐ, Lãnh đạo các chủ hồ trên lưu vực sông Ba, Trưởng phòng Kỹ thuật  
8h30Phòng họp Công ty Họp với các chủ hồ chứa trên khu vực sông Ba về việc bổ sung, sửa đổi, thống nhất Quy chế phối hợp vận hành giữa các hồ Phòng Kỹ thuật, Văn phòng Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Công tyBan TGĐ, Lãnh đạo các chủ hồ trên lưu vực sông Ba, Trưởng phòng Kỹ thuật  
Thứ 7 (15/9)8h00Phòng họp Công ty Làm việc với Đoàn công tác EVNGENCO2 về việc kiểm tra công tác SCL năm 2018 Phòng Kỹ thuật, Văn phòng Ông Trần Lý - TGĐ Công tyBan TGĐ, Trưởng các đơn vị: P4, PXVH, TT DV-KT  
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình Trạng
Chưa có lịch.

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
Chưa có lịch.

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.