EOFFICE 3.0
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 49
Tuần trước  Từ 03/12/2018 đến 09/12/2018    Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Chưa có lịch.
LỊCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG/BAN
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (3/12)8h00Phòng họp Công ty Họp giao ban đầu tháng 12 năm 2018 của Công ty Phòng KH-VT; Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Mời Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng, Phó các đơn vị và Người Phụ trách quản trị Công ty.  
Thứ 3 (4/12)9h00Phòng họp Công ty Họp Cấp uỷ Công ty theo định kỳ Văn phòng Bí thư Đảng uỷ Công ty Các Đảng uỷ viên thuộc Đảng uỷ Công ty  
Thứ 5 (6/12)8h00Phòng họp Công ty Hội nghị trực tuyến với EVNGENCO 2 về việc chấn chỉnh thực hiện cập nhật dữ liệu vào hệ thống PMIS và phối hợp xử lý các tồn tại Phòng Kỹ thuật; Văn phòng Tổng Công ty Phát điện 2 Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách hệ thống PMIS của phòng KH-VT và phòng Kỹ thuật; Lãnh đạo, Trưởng ca, Trưởng kíp của PXVH; Lãnh đạo và các Tổ trưởng chuyên môn của Trung tâm DVKT  
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình Trạng
03/12/2018 07:0003/12/2018 07:30Phòng họp Công tyChào cờ đầu tháng 12 năm 2018Văn phòng, Đoàn TNCS HCM Công tyTổng Giám đốc Công tyTất cả CB-NLĐ và đảng viên làm việc hành chính tại trụ sở Công ty  
03/12/2018 08:0007/12/2018 17:00TRường Chính trị Phú YênTham gia học Cao cấp lý luận chính trị..Phó TGĐ Nguyễn Đức Phú  

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
04/12/201807/12/2018Thành phố Hà Nội Làm việc với Công ty Mua bán điện Tổng Giám đốc Máy bay

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.