EOFFICE 3.0
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 7
Tuần trước  Từ 11/02/2019 đến 17/02/2019    Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Chưa có lịch.
LỊCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG/BAN
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 4 (13/2)8h00Phòng họp Công ty Họp giao ban tháng 02 năm 2019 Văn phòng, KH-VT Tổng Giám đốc Công ty Mời Chủ tịch HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng, Phó các đơn vị và Thư ký Công ty  
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình Trạng
Chưa có lịch.

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
17/02/201920/02/2019Tổng công ty Phát điện 2 Tham dự các Hội nghị về công tác cán bộ tại Tổng công ty Phát điện 2 Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Máy bay, xe ô tô
17/02/201920/02/2019Tổng công ty Phát điện 2 Tham dự các Hội nghị về công tác cán bộ tại Tổng công ty Phát điện 2 Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch HĐQT Máy bay, xe ô tô

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.