EOFFICE 3.0
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 25
Tuần trước  Từ 18/06/2018 đến 24/06/2018   Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Chưa có lịch.
LỊCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG/BAN
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (18/6)8h00  Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc đi công tác Hà Nội . ..  
Thứ 3 (19/6)8h00  Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc đi công tác Hà Nội . ..  
Thứ 4 (20/6)8h00  Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc đi công tác Hà Nội . ..  
Thứ 5 (21/6)8h00  Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc đi công tác Hà Nội . ..  
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình Trạng
Chưa có lịch.

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
Chưa có lịch.

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.