EOFFICE 3.0
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 34
Tuần trước  Từ 19/08/2019 đến 25/08/2019   Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Chưa có lịch.
LỊCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG/BAN
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (19/8)7h30Phòng họp Công ty Làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công thương Phòng Kỹ thuật; Văn phòng Tổng Giám đốc Công tyBan Tổng Giám đốc; Trưởng các đơn vị: P1; P2; P4; P5; P6; Tổ TTĐ và các cân bộ liên quan  
7h30Phòng họp Công ty Làm việc với Đoàn công tác Sở Công thương Phú Yên Phòng Kỹ thuật; Văn phòng Tổng Giám đốc Công tyMời Ban TGĐ, Trưởng các đơn vị: P2, P4, P6 và các cán bộ liên quan  
Thứ 3 (20/8)7h30Phòng họp Công ty Làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công thương Phòng Kỹ thuật; Văn phòng Tổng Giám đốc Công tyBan Tổng Giám đốc; Trưởng các đơn vị: P1; P2; P4; P5; P6; Tổ TTĐ và các cân bộ liên quan  
Thứ 4 (21/8)7h30Phòng họp Công ty Làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công thương Phòng Kỹ thuật; Văn phòng Tổng Giám đốc Công tyBan Tổng Giám đốc; Trưởng các đơn vị: P1; P2; P4; P5; P6; Tổ TTĐ và các cân bộ liên quan  
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình Trạng
Chưa có lịch.

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
19/08/201923/08/2019Thành phố Tuy Hòa Tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị Phó TGĐ Nguyễn Đức Phú Tự túc
20/08/201922/08/2019Thành phố Hà Nội Làm việc với các Ban Tập đoàn Điện lực Việt Nam Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tặng Máy bay

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.