EOFFICE 3.0
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 8
Tuần trước  Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019   Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Chưa có lịch.
LỊCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG/BAN
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Chưa có lịch.
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình Trạng
Chưa có lịch.

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
17/02/201920/02/2019Tổng công ty Phát điện 2 Tham dự các Hội nghị về công tác cán bộ tại Tổng công ty Phát điện 2 Ông Trần Lý - Tổng Giám đốc Máy bay, xe ô tô
17/02/201920/02/2019Tổng công ty Phát điện 2 Tham dự các Hội nghị về công tác cán bộ tại Tổng công ty Phát điện 2 Ông Nguyễn Văn Tặng - Chủ tịch HĐQT Máy bay, xe ô tô

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.