EOFFICE 3.0
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 32
Tuần trước  Từ 03/08/2020 đến 09/08/2020   Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Chưa có lịch.
LỊCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG/BAN
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (3/8)8h30Họp giao ban khối nguồn với EVN Họp giao ban tháng khối nguồn với EVN Phòng Kỹ thuật; Văn phòng Tổng Giám đốc EVN Mời Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tham dự  
14h00Phòng họp Công ty Họp giao ban thường kỳ tháng 8 năm 2020 Phòng KH-VT; Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Mời Chủ tịch HĐQT; Ban Tổng Giám đốc; Trưởng Ban kiểm soát; Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các đơn vị trong Công ty và Thư ký Công ty. Đổi thời gian
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình Trạng
Chưa có lịch.

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
Chưa có lịch.

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.