EOFFICE 3.0
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 43
Tuần trước  Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019   Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Chưa có lịch.
LỊCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG/BAN
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (21/10)15h00Phòng họp Công ty Làm việc với Đoàn công tác EVNGENCO 2 về kiểm toán công tác QLĐT, ký kết và thực hiện hợp đồng Phòng KH-VT; Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Đoàn Công tác và các đơn vị liên quan trong Công ty  
Thứ 3 (22/10)7h30Phòng họp Công ty Làm việc với Đoàn công tác EVNGENCO 2 về kiểm toán công tác QLĐT, ký kết và thực hiện hợp đồng Phòng KH-VT; Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Đoàn Công tác và các đơn vị liên quan trong Công ty  
8h00Phòng họp Công ty HNTH hướng dẫn sử dụng chữ ký số nội bộ EVNCA Văn phòng; Phòng Kỹ thuật Ban Kinh doanh TTĐ EVNGENCO 2 Ban TGĐ, Trưởng, Phó các đơn vị, Chuyên viên CNTT và các chuyên viên có liên quan trong Công ty  
Thứ 4 (23/10)7h30Phòng họp Công ty Làm việc với Đoàn công tác EVNGENCO 2 về kiểm toán công tác QLĐT, ký kết và thực hiện hợp đồng Phòng KH-VT; Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Đoàn Công tác và các đơn vị liên quan trong Công ty  
Thứ 5 (24/10)7h30Phòng họp Công ty Làm việc với Đoàn công tác EVNGENCO 2 về kiểm toán công tác QLĐT, ký kết và thực hiện hợp đồng Phòng KH-VT; Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Đoàn Công tác và các đơn vị liên quan trong Công ty  
Thứ 6 (25/10)7h30Phòng họp Công ty Làm việc với Đoàn công tác EVNGENCO 2 về kiểm toán công tác QLĐT, ký kết và thực hiện hợp đồng Phòng KH-VT; Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Đoàn Công tác và các đơn vị liên quan trong Công ty  
Thứ 7 (26/10)7h30Phòng họp Công ty Làm việc với Đoàn công tác EVNGENCO 2 về kiểm toán công tác QLĐT, ký kết và thực hiện hợp đồng Phòng KH-VT; Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Đoàn Công tác và các đơn vị liên quan trong Công ty  
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình Trạng
Chưa có lịch.

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
23/10/201925/10/2019Thành phố Hà Nội Làm việc với các Ban EVN về hoạt động SXKD của Công ty Tổng Giám đốc Trần Lý Máy bay

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.