EOFFICE 3.0
LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 3
Tuần trước  Từ 13/01/2020 đến 19/01/2020   Tuần sau
LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Chưa có lịch.
LỊCH CÔNG TÁC CÁC PHÒNG/BAN
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (13/1)8h00Khu hành chính VP Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và An ninh quốc phòng năm 2019 Phân xưởng Vận hành Tổng Giám đốc Công ty Mời Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Thư ký và toàn thể CB-NLĐ trong Công ty tham dự (Đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho NLĐ trong đơn vị. Trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng)  
Thứ 4 (15/1)8h00Khách sạn Công đoàn Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 Phòng KH-VT; Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty Mời Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Thư ký và toàn thể CB-NLĐ trong Công ty tham dự (Đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo cho NLĐ trong đơn vị. Trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng)  
LỊCH CÔNG TÁC KHÁC
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình Trạng
Chưa có lịch.

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
Chưa có lịch.

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.